ـ تخت سلیمان، تکاب (۲۰۰۳)

مطلب قبلی

بم و چشم‌انداز تاریخی آن، کرمان (۲۰۰۷/ ۲۰۰۴)

مطلب بعدی

تخت جمشید، فارس (۱۹۷۹)