علوم پایه، انرژی و مهندسی، ظرفیت‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی در جهت توسعه پایدار

علوم پایه و مهندسی دو رکن علمی نوآوری است که منافع اقتصادی به‌وجود می‌آورد و فرصت‌های بهتری برای رفع نیازهای بشر فراهم می‌سازد. اداره علوم کمیسیون ملی یونسکو به توانمندی ظرفیت‌های کشور در خصوص آموزش و پژوهش و ایجاد فرهنگ آموزش علمی، استفاده از علوم فیزیک، شیمی و علوم حیاتی برای رفع نیازهای اجتماعی می‌پردازد و سیاست‌گذاران و نهادهای مرتبط کشور را به توجه و کمک به قابلیت‌های ملی در زمینه علوم مهندسی و فناوری، استفاده از فناوری‌های نوین، و مدیریت تحقیقات فرا می‌خواند.

-مشارکت در برگزاری بیست‌ودومین کنفرانس مهندسی برق ایران (تهران،۱۳۹۳)

-مشارکت در برگزاری کنگره مهندسی شیمی- تهران، ۱۳۹۳

-مشارکت در برگزاری همایش شیمی سبز- شهر ری،