کمسیون ملی ایران- یوسنکو

عضویت ایران در هیئت مدیره شورای بین‌المللی برنامه آبشناسی یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

عضویت ایران در هیئت مدیره شورای بین‌المللی برنامه آبشناسی یونسکو

در بیست و سومین اجلاس شورای بین الدولی برنامه آبشناسی یونسکو (lHP) در پاریس، جمهوری اسلامی ایران به عضویت هیئت مدیره درآمد.
در این اجلاس فرهاد یزدان دوست، مشاور وزیر در امور بین‌الملل وزارت نیرو، به عنوان نایب رئیس شورا از منطقه آسیا و اقیانوسیه انتخاب شد.
گفتنی است در ترکیب نهایی این اجلاس، سنگال به عنوان رئیس، انگلستان، کوبا، جمهوری اسلامی ایران، مصر و مجارستان به عنوان نواب رئیس از هر منطقه انتخاب شدند.
لازم به ذکر است، شورا (اجلاس) برنامه آبشناسی (IHP) یونسکو هر دو سال یک بار تشکیل می شود و بالاترین مرجع حقوقی و تصمیم سازی این برنامه است. دبیرخانه برنامه، در بخش آب یونسکو و در مقر این سازمان در پاریس مستقر است. همچنین شورا از ۳۶ کشور عضو یونسکو تشکیل می شود که هر دو سال یکبار و برای دوره های چهارساله توسط نهاد شورای اصلی یونسکو انتخاب می شوند.
شایان ذکر است ایران در ادوار گذشته عضو شورا بوده که در دوره جدید و از سال جاری مجددا به عضویت شورا در آمده است.
همچنین در دوره های گذشته، ایران عضو هیئت رئیسه شورا بوده که می‌توان به عضویت رضا اردکانیان در سال‌های پیش اشاره کرد.
این اجلاس از ۲۱ تا ۲۵ خردادماه در کشور فرانسه و شهر پاریس در حال برگزاری است.

image_printچاپ
Web Analytics