کمسیون ملی ایران- یوسنکو

عالم از ناله عشاق مبادا خالی .. به احترام خسرو آواز ایران؛ این نشست به زمان دیگری موکول شد .. متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد .. - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

عالم از ناله عشاق مبادا خالی .. به احترام خسرو آواز ایران؛ این نشست به زمان دیگری موکول شد .. متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد ..

image_printچاپ
Web Analytics