کمسیون ملی ایران- یوسنکو

طریق خرسندی در اندیشه حکیم نظامی، برگزار می‌شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

طریق خرسندی در اندیشه حکیم نظامی، برگزار می‌شود

مرکز اسناد فرهنگی آسیا با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بخش دوم طریق خرسندی در اندیشه حکیم نظامی با محوریت (سویه‌ای کاربردی در مسیر خردمندانه زیستن) را برگزار می‌کند.

شایان ذکر است در این نشست که روز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برپا می‌شود، دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران، سخنرانی می‌کند.

image_printچاپ

Web Analytics