کمسیون ملی ایران- یوسنکو

شورای بين‌المللی موز‌ه‌ها (ايكوم) - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

شورای بين‌المللی موز‌ه‌ها (ايكوم)

شوراي بين‌المللي موز‌ه‌ها (ايكوم) سازمان غيردولتي مربوط به امور موزه‌ها و كارگزاران حرفه‌اي موزه‌هاست كه با هدف ترويج منافع موزه‌شناسي و ديگر رشته‌هاي وابسته به اداره و فعاليت‌هاي موزه‌ها ايجاد شده است.

اين شورا از اعضاي خود -كه به طور مشترك با كميته‌هاي ملي و بين‌المللي فعاليت مي كنند- و همچنين از سازمان-هاي تابعه و منطقه‌اي تشكيل شده است.

مقر شوراي بين‌المللي موزه‌ها در پاريس مي باشد. این شورا با بيش از 19000 عضو داراي 116 كميته ملي از كشورهاي مختلف و 6 سازمان منطقه‌اي شامل آفريقا، آسيا و اقيانوس آرام، آمريكاي لاتين و كارائيب، كشورهاي عربي و اروپا فعالیت مي کند.

شوراي بين‌المللي موزه‌ها كه به منظور پيشبرد منافع موزه‌شناسي و ساير نظام‌هاي مربوط به مديريت و عملكرد موزه‌ها تأسيس شده در كشورهاي مختلف دفاتري را به منظور ترويج فعاليت‌هاي مرتبط با موزه و موزه‌شناسي با تأييد يونسكو ايجاد كرده است.

ايكوم ايران نيز در اين ارتباط فعاليت‌هاي گسترده‌اي را انجام مي دهد و كارگروه‌هاي متعددي را تحت پوشش دارد. از جمله كارگروه موسيقي، كه از آغاز فعاليت آن در ايران بيش از يك سال مي گذرد. اين كارگروه همچنين نمايندگي ملي كارگروه بين‌المللي موزه‌ها و مجموعه‌هاي آلات موسيقايي CIMCIM در ايران را بر عهده دارد.

كارگروه موسيقي ايكوم ايران پروژه‌هاي تحقيقاتي مرتبط با ميراث معنوي و شفاهي از جمله موزه ها، تاريخ، انسان و سازها و موضوع‌های مرتبط با موسيقي را راهبري، كنترل، اجرا و هدايت مي كند. اين كارگروه در حال حاضر با دوازده عضو فعال درصدد اجراي چند پروژه با موضوع‌های ذكر شده مي باشد. اجلاس عمومي ICOM هر سه سال يكبار برگزار مي شود.

image_printچاپ
Web Analytics