کمسیون ملی ایران- یوسنکو

شش ذخیره‌گاه زیست‌کره کشور در شبکه جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره یونسکو ابقا شدند - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

شش ذخیره‌گاه زیست‌کره کشور در شبکه جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره یونسکو ابقا شدند

شش ذخیره‌گاه زیست کره گلستان، ارسباران، ارژن- پریشان، گنو، حرا و کویر در شبکه جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره یونسکو ابقا شدند.

به‌دنبال تلاش‌های گسترده کمیته ملی برنامه انسان و کره مسکون کمیسیون ملی یونسکو- ایران، گزارش ادواری شش ذخیره‌گاه زیست کره گلستان، ارسباران، ارژن- پریشان، گنو، حرا و کویر که توسط دفتر زیست‌گاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست و با تأیید کمیته ملی انسان و کره مسکون تهیه شده بود به یونسکو ارسال و در بیست و نهمین اجلاس شورای برنامه بین‌المللی انسان و کره مسکون مورد بررسی قرار گرفت.

ذخیره‌گاه‌های یاد شده با توجه به معیارهای اساسنامه‌ای موجود در چارچوب شبکه جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره یونسکو دوباره در این شبکه ابقا شدند.

شایان ذکر است که علاوه بر ذخیره‌گاه‌های یاد شده، ذخیره‌گاه‌های میانکاله، تنگ صیاد و سبزکوه، دنا، هامون، توران و ارومیه (جمعا 12 ذخیره‌گاه) از جمهوری اسلامی ایران در شبکه جهانی ذخیره‌گاه‌های یونسکو قرار دارند و کشور ما در منطقه دارای بیشترین تعداد ذخیره‌گاه‌های یونسکو است.

گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو- ایران

image_printچاپ

Web Analytics