کمسیون ملی ایران- یوسنکو

 ششمین دوره بورس تحقیقاتی UNESCO/PhoseAgro/IUPAC، یونسکو

فراخوان بورس تحقیقاتی UNESCO/PhoseAgro/IUPAC

یونسکو  ششمین دوره بورس تحقیقاتی UNESCO/PhoseAgro/IUPAC را اعلام کرده است. این بورس تحقیقاتی که در زمینه شیمی سبز است، حداکثر به مبلغ ۳۰هزار دلار به پژوهشگران جوان زیر ۳۹ سال و دارای مدرک دکترا در رشته شیمی تعلق می گیرد که دارای حداقل سه مقاله چاپ شده در انتشارات معتبر هستند و پروژه های نوآورانه ای را با توجه به یک یا تعدادی از اصول دوازده گانه شیمی سبز پیشنهاد کرده و در طول یک سال اجرا نمایند.

شیمی سبز یک علم فرابخشی است که محدوده وسیعی از بیوشیمی، ژئوشیمی و شیمی فیزیک تا بیوتکنولوژی را در بر گرفته و به محیط زیست پاک تر و سلامت بیشتر و همچنین صرفه جویی انرژی منجر می شود.

یونسکو همچنین فراخوان چهارمین بورس ویژه پژوهشی را نیز در حوزه فسفوژیپسوم با توجه به لزوم پاسخ به نیازهای اجتماعی زیست محیطی اعلام کرده است. این کمک مالی به پروژه هایی که با تاکید بر نوآوری در فرآوری و استفاده از فسفوژیپسوم (یک ماده زائد معدنی تکنوژنیک که به مقاددیر زیاد تولید می شود) و توسط دانشمندان جوان پیشنهاد شوند، اعطا می شود.

 متقاضیان باید پس از مطالعه راهنما  نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نموده و مدارک لازم را حداکثر تا ۹ شهریور ۱۳۹۸ به رئیس کمیته علمی داوران بورس مربوطه ارسال نمایند.

 برای دریافت راهنما و فرم های مربوطه به نشانی زیر مراجعه نمایید:

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/how-to-apply/

image_printچاپ
Web Analytics