کمسیون ملی ایران- یوسنکو

سومین نشست هماهنگی کارگاه درس‌آموخته‌های زلزله‌ ازگله– کرمانشاه - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سومین نشست هماهنگی کارگاه درس‌آموخته‌های زلزله‌ ازگله– کرمانشاه

پژوهشکده‌ سوانح طبیعی صبح روز هفدهم دی ۱۳۹۶، میزبان سومین نشست هماهنگی کارگاه درس‌آموخته‌های زلزله‌ ازگله– کرمانشاه بود.

این نشست با حضور نمایندگان کمیسیون ملی یونسکو– ایران، رئیس برنامه‌ اسکان ملل متحد در ایران و نمایندگان آن دفتر، کرسی مدیریت بلایای طبیعی، پژوهشکده‌ سوانح طبیعی، دانشگاه تهران، مدیرکل عمران شهری و دبیر کارگروه بیمه و بازسازی و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد.

شایان ذکر است که در این جلسه مفاد دستورکار بررسی و عنوان دقیق نشست تعیین شد. همچنین مقرر شد به منظور نهایی‌سازی تاریخ و محورهای نشست، ۲۴ دی سال جاری، چهارمین جلسه‌ هماهنگی کارگاه درس‌آموخته‌های زلزله‌ ازگله– کرمانشاه در محل پژوهشکده‌ سوانح طبیعی برگزار شود.

image_printچاپ

Web Analytics