کمسیون ملی ایران- یوسنکو

سومین جلسه کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سومین جلسه کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شد

سومین جلسه کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی کمیسیون ملی یونسکو- ایران روز یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۰ صبح در محل کمیسیون ملی یونسکو – ایران با حضور اعضای این کمیته برگزار شد.

در این نشست دکتر ارفعی، استاد و پژوهشگر فرهنگستان هنر، مهندس بهشتی شیرازی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، دکتر بهرام زاده، معاون پژوهشی بنیاد ایران شناسی، دکتر تنکابنی، هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتر پاکتچی، استاد دانشگاه و عضو دائره المعارف بزرگ اسلامی، دکتر رضوانفر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی، دکتر طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رئیس کمیته، مجتهد شبستری، مشاور بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر مستکین، دبیر کمیته و مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو، دکتر نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو– ایران، دکتر واعظ مهدوی، معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر یاوری، استاد دانشگاه و نویسنده و دکتر علی پور، کارشناس گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو، حضور داشتند.

در ابتدای جلسه دکتر مستکین، دبیر نشست، ضمن خیر مقدم به اعضای محترم کمیته خلاصه ای از جلسه پیشین و اقدامات صورت پذیرفته را در قالب گزارش به اعضاء ارائه کرد.

در ادامه دکتر طالبیان، رئیس کمیته، گزارش مختصری را در خصوص آخرین وضعیت پرونده بازگرداندن الواح گلی هخامنشی که از سال ۱۳۱۴ شمسی در اختیار دانشگاه شیکاگو آمریکا قرارد دارند، ارائه کرد.

در ادامه، استاد ارفعی پیرامون آخرین وضعیت الواح گلی هخامنشی  اظهار کرد که تاکنون ۳ جلد از الواح گلی خوانده شده به چاپ رسیده است، لیکن به جهت وسعت و ابعاد و اهیمت این الواح که بخش بسیار مهمی از دوره تاریخ هخامنشی و دوران باستان را رمز گشایی می کند، ضرورت ترجمه، چاپ و انتشار این آثار بی نظیر تاریخی که خدمت شایانی به  شناخت درست و علمی ادوار باستان است باید مورد اهتمام نهادهای کشور قرار گیرد و این موضوع را درچارچوب یک پروژه ملی در نظر بگیرند.

در ادامه مهندس بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی با اشاره به تلاش های چند دهه استاد ارفعی در زمینه ترجمه الواح گلی دوره ایلامی و هخامنشی، اذعان کرد که به همت استاد ارفعی، تالار کتیبه ها در موزه ملی تأسیس شده است.

بهشتی، الواح گلی را گنجینه و ذخیره ای عظیم از دانش ایرانیان باستان در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی و… دانست که با ترجمه آنها بسیاری از ابهامات و رازها و اسطوره های مرتبط با دوران هخامنشی رمز گشایی می شود.

دکتر نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ضمن تأکید بر اهمیت فراوان الواح و کتیبه های گلی، در خصوص موضوع حقوقی تصریح کرد که معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، خانم دکتر جنیدی ظرفیت ارزشمندی جهت پی گیری موضوع به شکل علمی و دقیق دارند.

ایشان در ادامه بر ضرورت همراه کردن دانشگاه های استان های مختلف در زمینه میراث و حفاظت از میراث فرهنگی در قالب طرح های پژوهشی تأکید کردند. برای نمونه از ظرفیت عظیم دانشگاه شیراز برای یاری رساندن به استاد ارفعی در زمینه الواح نام بردند یا دانشگاه سیستان در زمینه بزرگداشت یعقوب لیث صفاری و خدمات ارزشمند سلسله صفاریان به زبان پارسی و فرهنگ ایران زمین.

دکتر پاکتچی، زبان شناس و عضو دائره المعارف بزرگ اسلامی بر بعد دراز مدت موضوع کتیبه ها و ترجمه آنها اشاره کرد و افزود که ما در موضوع کتیبه ها با پدیده چند زبانی رو به رو هستیم؛ زبان های هند و اروپایی، زبان های سامی، بابلی، آرامی و زبان منحصر به فرد ایلامی که زبان کاملا مستقلی است  باید در چهارچوب نگاه بلند مدت و ایجاد رشته های مستقل علمی و دانشگاهی دیده شود.

دکتر پاکتچی در ادامه به رویکرد بسیار مهم دیگر نیز در موضوع زبان و ترجمه الواح تأکید کرد که مربوط به موضوع جنبه های هنری و زیباشناسی و نشانه شناسی زبان است که در درازمدت می تواند منتهی به پرورش متخصصین در این حوزه شود و سومین نکته مورد نظر دکتر پاکتچی موضوع رشته های واسط و  میانی در پیوند میان تمدن کهن و تاریخی ایران و حوزه فرهنگ است که ما در این زمینه دچار ضعف هستیم. بنابراین لزوم تأسیس واحدهای میان رشته ای در موضوع ترجمه الواح و کتیبه ها در چارچوب موضوع زبان شناسی و زیبایی شناسی از اهمیت فزاینده ای برخوردار است.

گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو – ایران

image_printچاپ

Web Analytics