کمسیون ملی ایران- یوسنکو

سومین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سومین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

سومین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ با حضور آقایان دکتر شریعتی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس کمیته)، دکتر سالارآملی، قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نائب رئیس کمیته)، دکتر لاریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر اخباری، رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی، دکتر حسین زاده لطفی، معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر شفیعی، رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای، و خانم دکتر محب حسینی، رئیس بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو (دبیرکمیته) برگزار شد.

در این جلسه، آئین نامه داخلی کمیته ملی آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت و نظرات و پیشنهاداتی در خصوص اصلاح آن ارائه شد که پس از جمع‌بندی نهایی به شورای اجرائی کمیسیون ملی یونسکو به منظور تصویب، ارائه خواهد شد. در این جلسه همچنین بیانیه و چارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰: به سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر فراگیر، برابر و با کیفیت برای همه تبیین شد و اعضا بر توجه به چارچوب‌های اخلاقی متناسب با فرهنگ‌های محلی و بومی در آموزش و نیز توجه به گردش نخبگان در بین‌المللی کردن آموزش عالی تاکید کردند.

image_printچاپ
Web Analytics