سومین جلسه دوره جدید کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شد

 

سومین جلسه دوره جدید کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شد

سومین جلسه کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو- ایران از ساعت ۷:۳۰ الی ۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۰ مهرماه‌ ۱۳۹۸ با حضور اکثریت اعضای کمیته شامل روسا و نمایندگان وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با موضوع آموزش و همچنین اعضای مدعو مرتبط با بحث دستورکار جلسه، در محل سالن اجتماعات کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد.

دستورکار جلسه عبارت بودند از:

۱-بررسی و تبادل نظر در خصوص اسناد چهلمین کنفرانس عمومی یونسکو
۲- معرفی برنامه جشنواره آب، نخستین واژه
۳- معرفی رویداد تصویرگری و داستان نویسی حکایت پسماند

۴- اخبار جاری در حوزه آموزش

در ابتدای جلسه، دکتر فخری، مدیر آموزش کمیسیون ملی یونسکو- ایران، در مورد شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو و عضویت ۷ شهر در این شبکه توضیحاتی ارائه داد و سپس برنامه کار کمیسیون آموزش در چهلمین کنفرانس عمومی یونسکو را تشریح کرد. در ادامه، موضوع “جشنواره آب، نخستین واژه”، توسط مهندس رفیع مدیر سازمان غیردولتی بچه‌های آب تبیین شد و اعضای جلسه، ضمن استقبال از مشارکت در این برنامه، بر مشارکت حداکثری وزارت آموزش و پرورش، به‌ویژه معاونت آموزش ابتدایی این وزارت و همچنین سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی تائید کردند. در ادامه دکتر شبیری، رئیس کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست، در‌خصوص برنامه‌های انجام شده و در دست اقدام کرسی در حوزه آموزش موضوعات مرتبط با محیط زیست و پسماند توضیحاتی ارائه داد. جلسه آینده کمیته پس از برگزاری چهلمین کنفرانس عمومی یونسکو تشکیل خواهد شد.

مطلب قبلی

ایوبی: استفاده از ظرفیت شهرها برای پیشبرد دیپلماسی امری ضروری است

مطلب بعدی

سومین جلسه دوره جدید کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شد