کمسیون ملی ایران- یوسنکو

سمینار قنات و سازگاری با کم آبی، تحت پوشش یونسکو

سمینار قنات و سازگاری با کم آبی برگزار می شود

سمینار قنات و سازگاری با کم آبی شنبه ۱۱ اسفند سال جاری توسط مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی (تحت پوشش یونسکو)، به میزبانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و با مشارکت مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق برگزار می شود.
در این سمینار که در محل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار خواهد شد مهندس علایی، مدیرعامل این شرکت و دکتر شفیعی، معاون پژوهشی مرکز پژوهشی آب و محیط زیست شرق و دکتر پاپلی سخنرانی خواهند داشت.
گفتنی است در قسمت اصلی سمینار، دکتر لباف کارشناس ارشد مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی در دو بخش به بیان موضوع آب و جامعه خواهد پرداخت. در پایان نیز پنل پرسش و پاسخ تشکیل خواهد شد.

image_printچاپ
Web Analytics