کمسیون ملی ایران- یوسنکو

سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ

سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی برگزار می‌شود

«کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ» به مناسبت هفته‌ جهانی سواد رسانه ‌ای و اطلاعاتی با همکاری «دانشگاه تهران»، «کمیسیون ملی یونسکو»، «مرکز پژوهشی سیاست ‌های فضای مجازی»، و «انجمن ایرانی مطالعات جهان» اقدام به برگزاری سمینار سواد رسانه ‌ای و اطلاعاتی با محور اصلی شهرهای دارای سواد رسانه ‌ای و اطلاعاتی می کند.

شایان ذکر استدر این سمینار که در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۷ در دانشکده مطالعات جهان برگزار می شود، دکتر حجت الله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو و دانشیار دانشگاه تهران درباره بایسته ‌های سیاسی برای زندگی هوشمند، سخنرانی می کند.

همچنین لازم به توضیح است که دکتر سعیدرضا عاملی، استاد ارتباطات، رییس دانشکده‌ مطالعات جهان، رییس مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی، رییس کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ و عضو شورای عالی فضای مجازی نیز در خصوص سواد اینترنتی و شهروند هوشمند، دکتر محمدرضا سعیدآبادی، دبیرکل سابق کمیسیون ملی یونسکو و دانشیار دانشگاه تهران هم پیرامون سواد رسانه ‌ای و اینترنتی در آیینه‌ ذهن انتقادی و روزنامه نگاری اخلاقی و دکتر شاهو صبار، عضو کمیته اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ و استادیار دانشگاه تهران نیز با موضوع منطق آموختنی است و کودکان ما آن را نمی‌آموزند، سخنرانی می کنند.

اطلاعات بیشتر در پوستر برنامه موجود است.

image_printچاپ
Web Analytics