سلطانیه، زنجان (۲۰۰۵)

گنبد سلطانیه آرامگاه اُلجایتو (از حاکمان سلسله ایلخانی) است که بین سال‌های در ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۲ میلادی به دستور وی در شهر سلطانیه (نزدیک زنجان) ساخته شد و از آثار مهم معماری ایرانی و اسلامی به ‌شمار می‌رود. گنبد این بنا، سومین گنبد بزرگ جهان بعد از گنبد کلیسای سانتا ماریا دل فیوره (فلورانس – ایتالیا)، و گنبد مسجد ایا صوفیه (استانبول – ترکیه) است. این بنا به لحاظ معماری مهم و با ارزش می‌باشد و رنگ آب گنبد و ارتفاع گنبد شگفت انگیز است. این بنای با ارزش در سال ۲۰۰۵ و بر اساس معیارهای ۲، ۳ و ۴ میراث جهانی (به ترتیب: نشان دهنده تبادل ارزش‌های بشری در یک بازه زمانی در یک منطقه فرهنگی از لحاظ پیشرفت در معماری یا فناوری، برنامه‌ریزی شهری یا طراحی چشم‌انداز؛ گواهی بی‌همتا یا دست‌کم استثنایی بر یک سنت فرهنگی یا تمدن زنده یا از میان رفته؛ نمونه‌ای برجسته در معماری یا تکنولوژی که مرحله مهمی از تاریخ بشر را نشان دهد) به ثبت رسید.

مطلب قبلی

شورای بین‌المللی موز‌ه‌ها (ایکوم)

مطلب بعدی

پاسارگاد، فارس (۲۰۰۴)