سلسله نشست‌های آنلاین مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی برگزار می‌شود

اولین کنفرانس «مدیریت دگرگونی های اجتماعی»، با همکاری مشترک کمیسیون ملی یونسکو– ایران، دفتر منطقه ای یونسکو در ایران و معاونت فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اول دی ماه سال جاری برگزار می شود.

جوامع انسانی در سیر تطور خود و به یمن دستاوردهای حاصل از تلاش های جمعی و نهادی خود به تدریج نسبت به تحرکات و رخدادهای تجربه شده خود آگاهی بیشتری را کسب می کنند تا جایی که برای بازشناسی آنچه که اتفاق افتاده و نیز مسائل برآمده از این اتفاقات جای ویژه ای را در نظام معرفتی و علمی باز می کنند و به این سیاق موضوع «دگرگونی اجتماعی»  و نیز مدیریت این دگرگونی ها نقش محوری را در نزد عالمان علوم اجتماعی و نوشته های این حوزه پیدا می کند. بی گمان شناخت مبانی دگرگونی اجتماعی در حوزه های مختلف، به اندیشمندان و سیاستگذاران اندیشه ورز، فرصتی برای گذار به تاریخ تحول و مبانی دگرگونی فراهم خواهد ساخت تا چنین دگرگونی هایی به سوی توسعه ای پایدار مدیریت شوند.

اولین کنفرانس «مدیریت دگرگونی های اجتماعی»، که با همکاری مشترک کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دفتر منطقه ای یونسکو در ایران و معاونت فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درحال برنامه ریزی است، چشم انداز خود را تولید محتوای علمی درباره مفهومی فراگیر در علوم اجتماعی ایران می داند که می تواند نقشی موثر را در معرفی چیستی و چرایی دگرگونی های اجتماعی، فهم جامعه ایرانی در آستانه تغییر سده شمسی و دگرگونی های گسترده اجتماعی آن و مدیریت چنان دگرگونی هایی ایفا کند. این کنفرانس در محورهای گوناگون کوشیده است تا دگرگونی اجتماعی را از وجهه های نظری مختلف به میدان گفتگوهای علمی آورد.

این محورها، شامل نگرش به دگرگونی های اجتماعی از منظرهای اقتصاد، آموزش عالی، آسیب های نوپدید، دگرگونی های جمعیت، محیط زیست، فناوری های نوین، تغییرات فضای شهری و نابرابری های اجتماعی با نگاهی ویژه به تاثیرات اجتماعی پاندمی کرونا است. این همایش در شکل سلسله نشست های آنلاین در فضای اینستاگرام در صفحه (unesco.iran) از اول دی ماه آغاز خواهد شد و هر دوشنبه، پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۰ شب تا نهم بهمن ماه ادامه خواهد یافت. مجموعه مقالات این کنفرانس در کتاب دو زبانه «مدیریت دگرگونی های اجتماعی» منتشر خواهد شد.

برنامه نشست ها در لینک برنامه نشست های مدیریت دگرگونی قابل دسترسی است.

مطلب قبلی

به میزبانی کمیسیون ملی یونسکو ایران برگزار شد؛ شب‌نشینی مجازی به یاد شهدای دانشگاه کابل

مطلب بعدی

موسیقی، یک وطن است