سازه‌های تاریخی ـ آبی شوشتر (۲۰۰۹)

سازه‌های مزبور (واقع در شهر شوشتر – استان خوزستان) متعلق به دوران ساسانیان است که جهت بهره‌گیری از نیروی آب به‌عنوان محرک آسیاب‌های صنعتی ساخته شده­اند. در این مجموعه بزرگ، ساختمان آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب و… که محلی جهت استراحت و تفریح است، قابل توجه و جالب هستند. این اثر فوق­العاده در سال ۲۰۰۹ و بر مبنای معیارهای ۱، ۲ و ۵ میراث جهانی (به ترتیب: نشان دهنده یک شاهکار از نبوغ و خلاقیت انسانی؛ نشان دهنده تبادل ارزش‌های بشری در یک بازه زمانی در یک منطقه فرهنگی از لحاظ پیشرفت در معماری یا فناوری، برنامه‌ریزی شهری یا طراحی چشم‌انداز؛ نمونه برجسته‌ای از تعامل بین انسان و محیط زیست یا نماینده یک فرهنگ) به ثبت رسید.

مطلب قبلی

بازار تبریز (۲۰۱۰)

مطلب بعدی

مجموعه قره کلیسای آذربایجان (۲۰۰۸)