روزها و هفته های بین‌المللی حوزه آموزش

 

 

روز بین المللی آموزش ۲۴ January

International Day of Education

روز بین المللی سوادآموزی ۸ September
International Literacy Day
روز جهانی معلم ۵ October
World Teachers’ Day
 

هفته یادگیری از طریق ابزارهای الکترونیک همراه

۲۶-۳۰ March 2018
UNESCO Mobile Learning Week (MLW)
هفته اقدام جهانی برای آموزش ۲۳-۲۹ April
Global Action Week for Education

 

مطلب قبلی

برنامه های آموزش

مطلب بعدی

اعلام جزییات سومین کنگره بین‌المللی جندی‌شاپور