کمسیون ملی ایران- یوسنکو

روزهای جهانی مشترک بین یونسکو , WHO , FAO,UNIC,UNICEF - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

روزهای جهانی مشترک بین یونسکو , WHO , FAO,UNIC,UNICEF

February

۱۵ بهمن

[World Cancer Day [WHO   روز جهانی سرطان
۲۰ February

۱ اسفند

World Day of Social Justice   روز جهانی عدالت اجتماعی
۸ March

۱۷ اسفند

International Women’s Day       روز جهانی زن
۲۱ March

۱ فروردین

International Day for the Elimination of Racial Discrimination روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی  
۲۱ March

۱ فروردین

International Day of Forests and the Tree

   روز جهانی طبیعت و درختکاری

۷ April

۱۸ فروردین

[World Health Day  [WHO     روز جهانی سلامت
۲۸ April

۸ اردیبهشت

[World Day for Safety and Health at Work [ILO       روز جهانی ایمنی و سلامت در حین کار
۱۵ May

۲۵ اردیبهشت

International Day of Families           روز جهانی خانواده
۱۷ May

۲۷ اردیبهشت

World Telecommunication and Information  Society Day [ITU  روز جهانی جامعه اطلاعاتی و ارتباطاتی    
۱ June

۱۱ خرداد

Global Day of Parents           روز جهانی والدین
۴ June

۱۴ خرداد

International Day of Innocent Children Victims of Aggression           روز جهانی کودکان بی گناه قربانی خشونت
۵ June

۱۵ خرداد

[World Environment Day [UNEP  روز جهانی محیط زیست
۱۲ June

۲۲ خرداد

 

World Day Against Child Labour          روز جهانی مبارزه با کودکان کار

 

۱۱ July

۲۰ تیر

World Population Day           روز جهانی جمعیت
۱۸ July              

۲۷ تیر

                         Nelson Mandela International Day    روز جهانی نلسون ماندلا    
۱۲ August

۲۱ مرداد

International Youth Day روز جهانی جوانان  
۱۲ Sep

۲۱ شهریور

United Nations Day for South-South Cooperation روز جهانی همکاری کشورهای جنوب
۱۵ September

۲۴ شهریور

International Day of Democracy روز جهانی دموکراسی
۲۱ September

۳۰ شهریور

International Day of Peace      روز جهانی صلح
۲۷ September

۵ مهر

World Tourism Day [UNWTO]  روز جهانی توریست
۱۱ October

۱۹ مهر

International Day of the Girl Child روز جهانی دختربچه  
۱۳      October      

۲۱ مهر

    International Day for Disaster Reduction            روز جهانی کاهش بلایای طبیعی
۲۴ October  

مهر ۱۶

[World Food Day [FAO  روز جهانی غذا  
۱۷ October

۲۵ مهر

International Day for the Eradication of Poverty       روز جهانی کاهش فقر    
۲۴ October

۲ آبان

United Nations Day   روز جهانی سازمان ملل    
۱۰ November

۱۹ آبان

World Science Day for Peace and  Development[UNESCO                                              روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه پایدار
۱۶                                                                                              November

۲۵ آبان

 

International Day for Tolerance

 

 روز جهانی صبر و بردباری  

۲۱ November
(Third Thursday
in November)۳۰ آبان
[World Philosophy Day [UNESCO  روز جهانی فلسفه  
۲۱ November

۳۰ آبان

World Television Day روز جهانی تلویزیون  
۲۹ November

۸ آذر

International Day of Solidarity with the Palestinian    People روز جهانی همکاری با مردم فلسطین   
۱ December

۱۰ آذر

World AIDS Day روز جهانی ایدز    
۲ December

۱۱ آذر

International Day for the Abolition of Slavery

 

۳ December

۱۲ آذر

International Day of Persons with Disabilities
۱۰ December

۱۹ آذر

Human Rights Day
۱۸ December

۲۷ آذر

International Migrants Day
۲۰ December

۲۹ آذر))

International Human Solidarity Day

 

image_printچاپ

Web Analytics