رئیس سی و هشتمین نشست کنفرانس عمومی یونسکو: آرزوی بشر برای دستیابی به صلح و همزیستی مسالمت آمیز باید محقق شود

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو، نشست رهبران عضو یونسکو با سخنرانی استنلی موتومبا، رئیس سی و هشتمین نشست کنفرانس عمومی و ایرینا بوکووا مدیر کل یونسکو برگزار شد.
رئیس سی و هشتمین نشست کنفرانس عمومی یونسکو در افتتاحیه نشست رهبران اظهار داشت، علیرغم حوادث ناخوشایند روز جمعه ما امروز در هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان در زیر لوای یونسکو گرد هم آمده‌ایم تا به جهانیان ثابت کنیم که روح انسان را نمی‌توان سرکوب کرد.
وی افزود: آرزوی بشر برای دستیابی به صلح و بردباری و همزیستی مسالمت آمیز می‌بایست تحقق یابد.
ایرینا بوکووا مدیر کل یونسکو نیز با اشاره به حوادث دلخراش و وحشتناکی که پاریس و همه جهان را به لرزه درآورد، گفت: این حمله‌ای است علیه انسانیت مشترک ما. ما هرگز نمی‌توانیم چنین چیزی را بپذیریم. هرگز نمی‌توانیم تسلیم آن شویم. باید با هم، با فرانسه، با همه زنان و مردان و همه جوامع متحد شویم.
مدیر کل یونسکو، در ادامه به اساسنامه یونسکو که چندین دهه پیش تصویب شده است اشاره کرد و افزود آنجا که می گوید “از آنجا که آتش جنگها ابتدا در اذهان مردان شکل می گیرد، دفاع برای صلح نیز باید در ذهن مردان و زنان شکل بگیرد”، این مطلب هرگز تا به این اندازه اهمیت نداشته است.
پلونلیف رئیس جمهور بلغارستان سخنران بعدی این نشست،گفت: مبارزه با اندیشه تروریسم با اسلحه ممکن نیست، بلکه راه مبارزه با آن اندیشه های بهتر، آموزش و استقرار جوامع تاب‌آور است و تنها راه مبارزه با این پلیدی در جهان متحد شدن علیه آن است.
رئیس جمهور بلغارستان از فعالیتهای یونسکو در ۷۰ سال گذشته قدردانی کرد و افزود: یونسکو به مجمع جهانی مهمی برای حفاظت از میراث معنوی و فرهنگی انسانها مبدل شده است.
وی با تأکید بر اینکه یونسکو همه ابزارهای مناسب را داراست، گفت: یونسکو به ترویج گفتگوی مذهبی و فرهنگی کمک می کند، از ترویج افراطی‌گری در بین جوانان، بوسیله آموزش جلوگیری می کند و برای تحقق آینده ای بهتر برای نسلهای بعدی میراث علمی را به اشتراک می گذارد.
پلونلیف رئیس جمهور بلغارستان در ادامه با اشاره به ریشه های تروریسم، گفت: برای تضمین آینده ای پایدار و عدالت‌محور برای همه، زمان آن رسیده است تا برای آموزش و حفظ تنوع فرهنگی بیشتر تلاش کنیم و منابع بیشتری را در این دو حوزه سرمایه گذاری کنیم.

مطلب قبلی

شورای اجرایی یونسکو با راه اندازی مرکز بین المللی مدیریت جامع آبخیزداری در ایران موافقت کرد

مطلب بعدی

اولین جلسه کمیته علمی کارگروه اول کنفرانس ملی بازاندیشی و آینده نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران