ذخیره خوارزمشاهی (۱۳۹۲)

عنوان اثر: ذخیره خوارزمشاهی
صاحب اثر: زین الدین اسماعیل بن جرجانی ( ۵۳۱  ۴۳۴ هجری قمری ۱۱۳۷  ۱۰۴۲ م)
محل نگهداری اثر: کتابخانه شهید مطهری
تاریخ ثبت اثر در فهرست حافظه جهانی یونسکو: سال ۱۳۹۲
ذخیره خوارزمشاهی مهم ترین کتاب پزشکی تا دوره جدید به زبان فارسی است که یک دوره کامل دایره المعارف پزشکی
است و همه موضوعات مهم پزشکی را در بر می گیرد .
کلیات پزشکی، تشریح، فیزیولوژی، علل بیماری ها، انواع درمان ها، بهداشت، دستور تغذیه، جراحی ها، بیماری های پوستی،
داروشناسی و گیاهان دارویی از موضوعات مهم کتاب ذخیره خوارزمشاهی است، به گونه ای که این کتاب قرن ها مأخذی معتبر
در آموزش پزشکی بوده است و نگارش این اثر به زبان فارسی- در دوره ای از تاریخ ایران که عربی، زبان علمی بوده است -به
لحاظ استفاده عموم مردم از آن اهمیت زیادی دارد. ترجمه های این کتاب به زبان های اردو، ترکی و عبری بیانگر توجه ویژه
جهان علمی

جهت دانلود کلیک نمایید

مطلب قبلی

مسالک‌الممالک اصطخری(۱۳۹۴)

مطلب بعدی

مجموعه برگزیده نقشه‌های دوره قاجار ایران(۱۳۹۲)