کمسیون ملی ایران- یوسنکو

دیدار سرپرست جدید دفتر منطقه ای یونسکو در تهران از کمیسیون ملی یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

دیدار سرپرست جدید دفتر منطقه ای یونسکو در تهران از کمیسیون ملی یونسکو

سرپرست جدید دفتر منطقه ای یونسکو در تهران از کمیسیون ملی یونسکو ایران بازدید و با دبیرکل و مدیران گروه های تخصصی گفت و گو کرد.

الکساندرلیخت سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو در تهران به همراه خانم سلطان زاده مدیر گروه آموزش دفتر منطقه ای یکشنبه ۲۷ آبان ماه با دبیر کل و مدیران گروه های تخصصی کمیسیون ملی  یونسکو درباره نحوه تعامل فی مابین به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دکتر حجت اله ایوبی ضمن تبریک حضور آقای الکساندرلیخت در دفتر منطقه ای یونسکو در تهران ابراز امیدواری کرد تا هم چون گذشته دو نهاد در راستای اهداف متعالی سازمان یونسکو همکاری صمیمانه ای داشته باشند.

سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو در تهران نیز در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های کمیسیون ملی یونسکو ایران افزود: همکاری های دوجانبه و مشارکت در برنامه های مشترک می تواند دو نهاد را در مسیر دستیابی و تحقق اهداف برنامه ها یاری رساند.

در این جلسه برنامه های کمیسیون ملی یونسکو ایران از سوی هریک از مدیران تشریح گردید. دکتر صباغ معاون اجرایی دبیرکل، دکتر اعتمادی مدیر گروه ارتباطات، دکتر فخری مدیر گروه آموزش، دکتر چاووشیان مدیر گروه علوم و دکتر روشن بخش مدیر ارتباطات و امور بین الملل کمیسیون ملی یونسکو در این نشست حضور داشتند.

image_printچاپ
Web Analytics