دکتر شمسی گوشکی، به‌عنوان عضو کمیته بین‌المللی اخلاق زیستی یونسکو(IBC)، انتخاب شد

دکتر احسان شمسی گوشکی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو– ایران، به‌عنوان عضو کمیته بین‌المللی اخلاق زیستی یونسکو(IBC)، انتخاب شد.
گفتنی است به دلیل شایستگی‌های علمی و اخلاقی و به پیشنهاد کمیسیون ملی یونسکو- ایران و کمیته ملی مرتبط در این کمیسیون، دکتر شمسی گوشکی به بخش مربوطه در یونسکو معرفی و پس از ارزیابی‌های مقتضی، به‌عنوان عضو کمیته بین‌المللی اخلاق زیستی یونسکو برای دوره دو ساله ۲۰۱۸-۲۰۲۰ انتخاب شد.
لازم به ذکر است که پیش از ایشان، دکتر علیرضا باقری به مدت دو دوره عضو و نایب رئیس این کمیته بین‌المللی بوده است.

مطلب قبلی

دیدار نوروزی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران با رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی

مطلب بعدی

اولین جلسه کارگروه معرفی دانشگاه جندی‌شاپور و زندگی فعال شیخ اشراق، برگزار شد