دومین کنفرانس بین‌المللی پانتا ری برگزار شد

دومین کنفرانس بین‌المللی پانتا ری در زمینه نوآوری دانش سیستم‌های آبی و کاربرد آن در کشورهای در حال توسعه با مشارکت طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز، شورای علوم، تحقیقات و فناوری کشور از ۲۹ آبان ماه تا ۱ آذرماه سال جاری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

 در این کنفرانس که متخصصانی از ۱۰ کشور از سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا حضور داشتند بر همکاری با سایر کشورها در زمینه علوم آب، تدوین تجربیات و دانش بین محققین و تبادل فرهنگی تاکید شد. دکتر مهین گزانی، مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو- ایران از سخنرانان بخش افتتاحیه این کنفرانس بود که در خصوص مرکز  نوع دوم بین‌المللی مدیریت جامع آبخیزداری و منابع زیستی تحت پوشش یونسکو توضیحاتی را ارائه کرد.

پروپوزال این مرکز در سال ۱۳۹۲ به یونسکو ارسال شد که پس از بررسی و تایید در نشست شورای بین دولتی برنامه بین‌المللی آبشناسی یونسکو و شورای اجرایی یونسکو، در نهایت تاسیس این مرکز در سی‌و‌هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو (پاییز ۱۳۹۴) به تصویب رسید.

اهداف این مرکز عبارتند از:

  • تولید دانش و اطلاعات علمی در حوزه بوم‌شناسی (اکو- هیدرولوژی) به منظور مدیریت منابع زیستی در حوزه‌های آبخیز
  • بر عهده گرفتن آموزش ضمن خدمت در تمامی زمینه‌های مدیریت جامع حوزه آبخیز
  • بهبود شیوه جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل مدیریت جامع حوزه آبخیز
  • توسعه مدیریت منابع زیستی در حوزه‌های آبخیز، مبتنی بر دانش و تحقیقات
  • ایجاد و بهبود چارچوب‌های سازمانی به منظور مدیریت جامع حوزه آبخیز
  • تدوین راهبردهای سازگاری خاص منطقه
  • انجام فعالیت‌های ظرفیت‌سازی کارآمد در منطقه در سطوح سازمانی و حرفه‌ای
  • اقدامات هدفمند به منظور تامین بهینه اهداف معیشتی و حفاظت از منابع طبیعی
  • بهبود مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز در زمینه منابع آب و خاک
  • تقویت همکاری با موسسات بین‌المللی به منظور گسترش آگاهی در زمینه مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز


 

مطلب قبلی

سی و نهمین کنفرانس عمومی یونسکو، ١۴ نوامبر به پایان رسید

مطلب بعدی

کنفرانس بین‌المللی آب و میراث ناملموس در یزد برگزار شد