کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کارگروه ثبت مشترک میراث، مرمت در طول جاده ابریشم، کمیسون ملی یونسکو- ایران

دومین نشست کارگروه ثبت مشترک میراث برگزار شد

کمیسیون ملی یونسکو – ایران، سه شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷ میزبان دومین نشست کارگروه ثبت مشترک میراث بود.

این جلسه با حضور دکتر حجت الله ایوبی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دکتر بهمن نامور مطلق، معاون مطالعاتی و مدیر گروه فرهنگ و هنر کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دکتر محمدرضا مجیدی، سفیر سابق ایران در یونسکو و اعضای کارگروه ثبت مشترک میراث، برگزار شد.

شایان ذکر است در این نشست به روند ثبت آثار و فعالیت هایی که تاکنون در جمهوری اسلامی ایران در حوزه ثبت میراث مشترک انجام گرفته است، باستان شناسی و مرمت در طول جاده ابریشم و اهمیت انجام ثبت های مشترک میراث به عنوان ابزاری برای برقراری پیوند صلح و دوستی میان ملت ها اشاره شد.

image_printچاپ
Web Analytics