دومین مدرسه تابستانی بین المللی طب ایرانی در تهران و شیراز برگزار می شود

دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دفتر مطالعات تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در قالب یک برنامه مشترک با همکاری کرسی تاریخ طب سنتی یونسکو در ایران و انجمن تاریخ داروسازی ایران در نظر دارد دومین مدرسه تابستانی بین المللی طب ایرانی را در تهران و شیراز به مدت ۱۰ روز از ۱ لغایت ۱۰ آگوست ۲۰۱۹ برگزار نماید. آخرین مهلت ثبت نام برای این برنامه ۷ ژوئن در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است سال گذشته نیز این مدرسه تابستانه با حضور شرکت کنندگانی از پاناما موریس هند و اوگاندا برگزار شد.