کمسیون ملی ایران- یوسنکو

دومین جلسه کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

دومین جلسه کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی

جلسه دوم کمیته ملی میراث فرهنگی و

طبیعی در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۸ با حضور دکتر حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو – ایران، دکتر عبدالمهدی مستکین مدیر گروه فرهنگ کمیسیون، دکتر محمد حسن طالبیان (معاون وزیر میراث فرهنگی)، دکتر بهمن نامور مطلق (دانشگاه شهید بهشتی)، مهندس سید محمد بهشتی (پژوهشگاه میراث فرهنگی)، مهندس محمد حسن محبعلی (کارشناس میراث فرهنگی)، دکتر محمد سعید ایزدی (دانشگاه بوعلی سینا)، خانم دکتر عاملی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)و دکتر پورعلی (وزارت میراث فرهنگی)  در سالن اجتماعات کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار شد.
در این جلسه موضوعات مهمی از جمله نحوه نظارت بر عملکرد شهرهای خلاق یونسکو در ایران، برگزاری آیین نوروز در آغاز سال ۱۳۹۹، ثبت‌های زنجیره‌ای در مسیر جاده ابریشم، سومین برنامه تماشای خورشید (نکوداشت استاد محقق) و نیز برگزاری روز توس در شهر پاریس (برای اردیبهشت ۱۳۹۹) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان این جلسه اعضا به اتفاق آرا، دکتر طالبیان را به عنوان رییس این دوره برگزیدند و ضمن اهدای احکام سایر اعضا مقرر شد در جلسه آتی کمیته موضوعاتی مانند نکوداشت فارابی و عطار و نیز ارائه گزارش شهرداران شهرهای خلاق یونسکو در ایران مورد بررسی قرار گیرد.

 

image_printچاپ
Web Analytics