کمسیون ملی ایران- یوسنکو

دومین جلسه کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

دومین جلسه کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

دومین جلسه کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی کمیسیون ملی یونسکو روز سه شنبه دوم خرداد ۱۳۹۶ از ساعت ۷:۳۰ الی ۹:۳۰ صبح در محل کمیسیون ملی یونسکو – ایران با حضور اعضای کمیته برگزار شد.

در این نشست دکتر ارفعی، استاد و پژوهشگر فرهنگستان هنر، دکتر بهرام زاده، معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی، دکتر تنکابنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دربندی، معاون بین‌الملل بنیاد سعدی، دکتر طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استاد معلم دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر، مجتهد شبستری، مشاور بین‌الملل سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر مستکین، مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو، دکتر واعظ مهدوی، معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر هاشمی، معاون فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دکتر یاوری، استاد دانشگاه و نویسنده، دکتر باستانی، نماینده ایران در پروژه جاده ابریشم و دکتر علی پور، کارشناس گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو، حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه دکتر عبدالمهدی مستکین، دبیر کمیته، ضمن خیر مقدم به اعضای کمیته، خلاصه‌ای از جلسه پیشین و اقدامات صورت گرفته را در قالب گزارش به اعضاء ارائه کرد. همچنین وی در ادامه، به شرح گزارشی از آخرین وضعیت کاوش‌ها در منطقه جندی‌شاپور دزفول پرداخت.

مستکین در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های مشاهیر ایران اظهار داشت که دو پرونده در خصوص رویدادها و مشاهیر ایران توسط کمیسیون ملی یونسکو برای دوره ۲۰۱۸ ـ ۲۰۱۹ تهیه و ارسال شده است که در نشست کنفرانس عمومی یونسکو در پاییز ۱۳۹۶ وضعیت ثبت این دو پرونده نهایی می‌شود.

در ادامه جلسه دکتر طالبیان، رئیس کمیته، گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های ارسالی به کمیته میراث جهانی یونسکو در حوزه میراث ناملموس و ملموس کشور و همچنین ارزیابی فهرست ذخیره (Tentative List) ارائه کرد.

در پایان، دکتر باستانی، به شرح گزارشی از وضعیت جاده ابریشم و تلاش کشورها برای سهیم شدن در این پروژه به ویژه نشست گفتگوهای میان فرهنگی در باکو پرداخت. باستانی اظهار کرد که به پیشنهاد ایران مقرر شده است، اطلس داده‌های جاده ابریشم به زبان فارسی در سایت یونسکو قرار گیرد و همچنین بازی‌های رایانه‌ای با محوریت جاده ابریشم تولید شود که این موضوع با اقبال کشورهای عضو جاده ابریشم نیز روبه‌رو شده است.

 

گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران

 

image_printچاپ
Web Analytics