کمسیون ملی ایران- یوسنکو

دهمین جلسه کمیته هماهنگی کنفرانس عمومی در کمیسیون ملی یونسکو- ایران تشکیل شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

دهمین جلسه کمیته هماهنگی کنفرانس عمومی در کمیسیون ملی یونسکو- ایران تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دهمین جلسه کمیته هماهنگی سی‌و‌نهمین اجلاس کنفرانس عمومی، شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ در دفتر دبیرکل کمیسیون ملی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اعضای هیئت اعزامی به سی‌و‌نهمین اجلاس کنفرانس عمومی تشکیل شد، گروه‌های ۵گانه تخصصی کمیسیون ملی هر یک به تفکیک برنامه‌های خود را جهت شرکت در کمیسیون‌های تخصصی مربوط در کنفرانس عمومی و اظهار نظر در مورد اسناد کنفرانس مطرح کرده و برنامه‌ها، نظرات و دیدگاه‌های مطرح‌شده با حضور تمامی اعضا به نقد و بررسی گذاشته شد.

در پایان جلسه دکتر نصیری مقرر کرد مدیران گروه‌های کمیسیون، گزارش‌های تخصصی خود را جهت ارائه به سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به ایشان تحویل دهند.

image_printچاپ

Web Analytics