کمسیون ملی ایران- یوسنکو

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران با رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران با رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد

نشستی با حضور آقای دکتر نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو و آقای دکتر ضیایی استرآبادی، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و مدیران کمیسیون ملی روز سه شنبه ۲۹ تیرماه در محل آن سازمان برگزار شد.

دکتر نصیری بیان داشتند: کمیسیون ملی نقش رابط و هماهنگ کننده سازمان یونسکو با نهادها و دستگاه های اجرایی کشور را بر عهده دارد و در حوزه های آموزش، علوم اجتماعی و ارتباطات می تواند همکاری های موثری با هلال احمر داشته باشد. سپس ایشان به دستورکار سند ۲۰۳۰ و تاکید بر پیگیری اهداف هفده گانه آن که ابعاد گوناگون توسعه پایدار را در بر می گیرد، اشاره کردند. ایشان افزودند: آموزش تاثیر و نقش مهمی در مواجه با بلایای طبیعی دارد و اقدام و رفتار سنجیده و به موقع در هنگام وقوع حادثه، آماده سازی و راه حل های آموزشی برای رویارویی با بلایای طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این میان نقش کمیسیون در ایجاد هماهنگی و پیوستگی میان نهادهای ملی برای انجام یک اقدام موثر است. کمیسیون می تواند نقش رابط را با هلال احمر و وزارتخانه های آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر نهادهای مربوطه ایفا کند و با همکاری هلال احمر می توان با توجه به دانش تخصصی کارشناسان هلال احمر گارگاه های آموزشی مشترک برگزار کرد. ایشان همچنین به برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان هلال احمر توسط مربیان خارجی با حمایت سازمان یونسکو اشاره کردند.
دکتر نصیری به نقش رسانه های سنتی و مدرن در کاهش خسارت هنگان بحران و کمک به مدیریت بحران و همچنین ضرورت آموزش های هفتگی از طریق صدا و سیما در این زمینه تاکید کردند.
در ادامه این نشست مدیران گروه های آموزش، علوم اجتماعی و ارتباطات کمیسیون توضیحات بیشتری در حوزه تخصصی خود بیان کردند
سپس دکتر ضیایی استرآبادی ضمن تشکر و استقبال از همکاری مشترک با کمیسیون ملی یونسکو بیان داشتند: در هلال احمر کار باید در فضای علمی و آموزشی صورت پذیرد و از دیدگاه ها و تکنیک های بین المللی بهره گرفته شود که بخشی از آن توسط سازمان یونسکو طراحی می شود. در هلال احمر کاری موثرتر از آموزش وجود ندارد و آموزش مبتنی بر تغییر رفتار بسیار موثر می باشد. بازگشت جامعه به شرایط پیش از فاجعه بسیار مهم است و متاسفانه کشور ما از جهت کاهش خسارات قبل و بعد از بحران در سطح مناسبی قرار ندارد و نیازمند تقویت در این حوزه و توسعه فعالیت ها در بخش آموزش هستیم. ایشان افزودند: تفاوت اصلی در بین کشورها در شدت رخداد نیست بلکه تفاوت در سطح آسیب پذیری اجتماعی و فرهنگی می باشد که غالبا در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم آموزش های کافی و مناسب میزان خسارات هنگام بروز بحران قابل توجه است.
در پایان مقرر گردید جلسه ای مشترک با حضور معاونان و مدیران دو سازمان ظرف دو هفته آینده تشکیل شود و طرح های اجرایی برای همکاری های مشترک تدوین گردد.

image_printچاپ
Web Analytics