کمسیون ملی ایران- یوسنکو

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با نماینده موسسه بین‌المللی برنامه‌ریزی آموزشی یونسکو دیدار کرد

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با نماینده موسسه بین‌المللی برنامه‌ریزی آموزشی یونسکو دیدار کرد

دکتر ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، با مایکلا مارتین، متخصص برنامه آموزش عالی موسسه بین‌المللی برنامه‌ریزی آموزشی یونسکو دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار که بعدازظهر شنبه ۲۲ اردیبهشت۹۷ با حضور دکتر محب حسینی،  مدیر بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو، در محل کمیسیون ملی برگزار شد، طرفین در مورد چارچوب‌ها و ساختارهای متنوع نظام آموزشی ایران، ظرفیت‌های فنی و کارشناسی موسسه برنامه‌ریزی آموزشی پاریس، با تمرکز بر موضوعات تضمین کیفیت و شیوه‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی آموزشی  بحث وگفتگو کردند. همچنین در این جلسه، ظرفیت‌های کمیته‌های ملی آموزش عالی و آموزش و توسعه پایدار کمیسیون ملی یونسکو به منظور همکاری و بهره برداری از دانش فنی و کارشناسی موسسه مذکور، مطابق با اولویت‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور مطرح شد و مقرر گردید موضوع و شیوه این همکاری‌ها در کمیته‌های تخصصی بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

image_printچاپ
Web Analytics