کمسیون ملی ایران- یوسنکو

دبیرکل و مدیران کمیسیون ملی یونسکو- ایران به همراه میلیون‌ها‌ ایرانی و مسلمان در مراسم تشییع پیکر پاک شهید سرافراز؛ سپهبد قاسم سلیمانی و دیگر شهیدان مقاومت - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

دبیرکل و مدیران کمیسیون ملی یونسکو- ایران به همراه میلیون‌ها‌ ایرانی و مسلمان در مراسم تشییع پیکر پاک شهید سرافراز؛ سپهبد قاسم سلیمانی و دیگر شهیدان مقاومت

image_printچاپ
Web Analytics