خسرو آواز قرن، شاه بی‌قرین ز نظر غایب شد

سرانجام مرغ سحرِ بنشته در بستر خاموش شد و فرهنگ ایران سیاهپوش. و بی‌گمان می‌ماند در جای‌جای ایران طنین صدای او.

پیام دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران در پی درگذشت خسرو آواز ایران:

به‌نام خدا
سرانجام خسرو آواز قرن، شاهِ بی‌قرین، شد ز نظر غایب و خلقی پی‌اش غمین. سرانجام مرغ سحرِ بنشته در بستر خاموش شد و فرهنگ ایران سیاهپوش. و بی‌گمان می‌ماند در جای‌جای ایران طنین صدای او. این‌جا تمام می‌شود واژه‌ها در وصف آن خسروی فرهنگ. زبان حال اوست که:
ز خاک من اگر گندم برآید
از آن گر نان پزی مستی فزاید
خمیر و نانبا دیوانه گردد
تنورش بیت مستانه سراید
میا بی دف به گور من ای برادر
که در بزم خدا غمگین نشاید
درگذشت اسطوره آواز ایران را به همه فارسی‌زبانان جهان و عاشقان فرهنگ و ادب ایرانی به‌ویژه خانواده گرامی‌اش تسلیت می‌گویم.
حجت‌الله ایوبی

مطلب قبلی

به مناسبت یادروز حافظ

مطلب بعدی

ادای احترام مدیرکل یونسکو به استاد شجریان