خروج "ارگ بم" از فهرست میراث در خطر یونسکو

در خلال برگزاری سی‌وهفتمین اجلاس کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو که به طور مشترک در دو شهر پنوم‌پن و سیم‌ریپ در حال برگزاری است و تا روز ۲۷ ژوئن (ششم تیر) ادامه دارد، سازمان یونسکو اعلام کرد که این کمیته پس از بررسی پرونده ارگ بم، اصلاحات در مدیریت و حفاظت از ارگ بم و محوطه اطرافش را مناسب تشخیص داد و به همین دلیل آن را از فهرست میراث در معرض خطر خارج کرد.
ارگ بم در سال ۲۰۰۴ در فهرست میراث جهانی ثبت شد اما در سال ۱۳۸۲ پس از آنکه زلزله شهر بم به این ارگ خشتی آسیب وارد کرد، بسیاری از بخش‌های آن از بین رفت و به این ترتیب یونسکو آن را در فهرست میراث در خطر جای داد. تا اینکه روز گذشته، کارشناسان کمیته میراث جهانی به این نتیجه رسیدند که اقدامات حفاظتی در ارگ بم باعث شده تا اکنون این میراث در خطر در امنیت قرار بگیرد.
جمهوری اسلامی ایران دو پرونده مهم میمند و کاخ گلستان را نامزد ثبت جهانی میراث جهانی در سی و هفتمین اجلاس کمیته میراث جهانی نموده است که با توجه به اصلاحات و رعایت معیارهای کمیته میراث جهانی امید فراوان برای ثبت این دو اثر تاریخی و طبیعی وجود دارد.

مطلب قبلی

اعلام پست های خالی یونسکو

مطلب بعدی

ثبت دو اثر جدید از کشورمان در فهرست میراث مستند حافظه جهانی یونسکو