کمسیون ملی ایران- یوسنکو

حفظ میراث فرهنگی مادی و معنوی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

حفظ میراث فرهنگی مادی و معنوی

در بخش میراث فرهنگی مادی و معنوی بر گسترش اجرای مفاد كنوانسیون‌های حفظ میراث فرهنگی مادی و معنوی، اجرای برنامه‌های بین‌المللی حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و اقدام‌های بازدارنده به منظور جلوگیری از تخریب آثار تاریخی در شرایط بحرانی و دوران منازعات داخلی و منطقه‌ای تأكید شده است. با توجه به پیشینه تاریخی ایران و آثار تاریخی گسترده و چشم‌انداز‌های طبیعی استثنایی و فرهنگ شفاهی غنی در این سرزمین، آگاه‌سازی عمومی، به‌ویژه آموزش جوانان در زمینه آشنایی با مفاهیم و مسائل مربوط به حفظ میراث فرهنگی از اهمیت زیادی برخوردار است.
با تلاش کمیسیون ملی یونسکو تاکنون آثار زیر در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است:
تخت جمشید، میدان امام اصفهان، چغازنبیل- 1979
تخت سلیمان- 2003
بم و چشم‌انداز فرهنگی آن- 2004/2007
پاسارگا د- 2004
سلطانیه- 2005
بیستون- 2006
مجموعه کلیساهای تادئوس و سن استپانوس و زوردزور- 2008
سازه‌های تاریخی آبی شوشتر- 2009
مجموعه تاریخی بازار تبریز-2010
بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی- 2010
باغ‌های ایرانی- 2011
آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث معنوی یونسکو
پرونده نوروز- 2009
ردیف‌های موسیقی ایرانی- 2009
هنر نمایشی- آئینی تعزیه- 2010
مهارت فرش‌بافی فارس- 2010
مهارت فرش‌بافی کاشان – 2010
موسیقی بخشی‌های خراسان- 2010
آئین پهلوانی و زورخانه‌ای – 2010
نقالی -2011 (نیازمند پاسداری فوری)
دانش سنتی لنج‌سازی و دریانوردی در حوزه خلیج فارس – 2011 (نیازمند پاسداری فوری)
از جمله فعالیت‌های کمیسیون ملی در این خصوص عبارت است از:
برگردان و انتشار متن كنوانسیون‌های میراث فرهنگی و بیانیه‌های ویژه میراث فرهنگی، برگزاری اجلاس كارشناسی مطالعه جامع و بین‌ منطقه‌ای بازارهای سنتی (اصفهان، 1382)، شركت در «كنفرانس بین‌المللی دیجیتال‌كردن آثار فرهنگی در كشورهای واقع در مسیر جاده ابریشم» (توكیو، 1382)، برگزاری كارگاه منطقه‌ای نقش زنان در حفظ و انتقال میراث معنوی (تهران، 1383)، برگزاری اجلاس هماهنگی كشورهای حوزه نوروز (تهران، 1383)، شركت در همایش منطقه‌ای ترویج حفظ میراث معنوی (اوزاكاـ ژاپن، 1383)، همكاری در برگزاری همایش «فرهنگ و آب» به مناسبت روز جهانی آب (تهران، 1384)، برگزاری اجلاس مشورتی ملی میراث فرهنگی معنوی (تهران، 1385)، دومین اجلاس هماهنگی كشورهای برگزاركننده نوروز (تهران، 1387)، برگزاری نشست‌های آموزشی در زمینه معرفی کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی (تهران، 1390)، نشست اطلاع‌رسانی در مورد نتایج سی‌و‌پنجمین اجلاس کمیته جهانی (تهران، 1390)، نشست آموزشی در زمینه تاثیر میراث جهانی و بلایای طبیعی بر میراث جهانی (تهران، 1390)، نشست اموزشی معرفی کنوانسیون میراث فرهنگی زیر آب (تهران، 1390)، پاسداشت ثبت جهانی مهارت فرش‌بافی کاشان در فهرست میراث معنوی یونسکو (تهران، 1390)، پاسداشت ثبت جهانی موسیقی بخشی‌های خراسان در فهرست میراث معنوی یونسکو (تهران، 1390).

image_printچاپ

Web Analytics