حفاظت میراث مستند

میراث مستند و مکتوب جهانی، به علل متعدد در معرض خطر است و نیاز به مراقبت و حفاظت دارد. برنامه «حافظه جهانی» یونسکو، میراث‌های ‌ مستند کشورها را که واجد ارزش جهانی است بررسی و پیگیری می‌کند.
از اقدام‌های کمیسیون ملی یونسکو در این خصوص تشکیل کمیته ملی حافظه جهانی با شرکت نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط (کتابخانه‌ها و آرشیوهای عمده کشور)، معرفی چند میراث مستند ایرانی برای ثبت در فهرست حافظه جهانی، حمایت از طرح دیجیتالی‌کردن یکصد هزار سند خطی مربوط به تاریخ روابط خارجی ایران توسط وزارت امور خارجه و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برنامه حافظه جهانی در استان‌ها و در سطح ملی و منطقه‌ای می‌باشد.
برنامه حافظه جهانی یونسکو در تلاش است تا توجه دولت‌ها، مسئولان و افکار عمومی را در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به اهمیت حفظ آثار نفیس جلب کند و شرایط بهتری برای حفاظت و مراقبت از این آثار فراهم سازد. با تلاش و پیگیری کمیسیون ملی تا کنون ۱۰ اثر ایرانی در فهرست حافظه جهانی یونسکو ثبت شده است.

مطلب قبلی

افزایش دسترسی عمومی به دانش و اطلاعات

مطلب بعدی

گسترش و توسعه محتوای متنوع فرهنگی در فضای رایانه‌ای