کمسیون ملی ایران- یوسنکو

حرا - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

حرا

ذخیره گاه زيستكره حرا

تاریخ اعلام: 1976

مساحت: 86581 هکتار

موقعيت: ذخیره گاه زیستکره حرا  در تنگه خور خوران خلیج فارس بین جزیره قشم (لافت) و دلتای مهران در طول جغرافیایی 26 درجه و 40 دقیقه تا 27 درجه و عرض جغرافیایی 55 درجه و 52 دقیقه تا 55 درجه و 21 دقیقه در استان هرمزگان واقع شده است.

فعالیت های انسانی: فعالیتهای انسانی در این ذخیره گاه شامل ماهیگیری، لنج سازی، دامداری، کشاورزی،  صنایع دستی و فعالیت های اکوتوریستی و آموزش زیست محیطی می باشد.

طبقه بندی حفاظتی: درسال 1351 اراضی پوشیده از مانگرو در سطح ملي بعنوان منطـقه حفاظت شده تحت مديريت قرار گرفت. در سال 1354 (1976 ميلادي) به عنوان ذخـیره گاه زیستکـره پذیرفته و ثبت گرديد. در سال 1355 نواحی بکر جنگلهای مانگرو، گل زارها و نهرها در تنگه خـوران (100000 هکتار) با عنوان تالاب مهم با ارزش بين المللي (رامـسر سایت) به ثبت كنوانسيون تالابها رسيد.

 

خصوصیات اکولوژیکی:

  • دلتای مهران که جلگه ای پهناور و جزر و مدی است و خطوط ساحلی باتلاقی و جنگل های پهناور حرا ذخیره گاه را در بر می گیرد.
  • آب و هوای نیمه استوایی و تابستان های به شدت گرم که دما به 45 درجه سانتی گراد می رسد.
  • ذخیره گاه مشتمل از گستره وسیعی از گونه مانگرو Avicenia marina است که در امتداد خطوط ساحلی خلیج فارس قرار گرفته است.
  • مناطق شور، مسطح و همجوار پوشیده از جوامع هالوفیت ها (گیاهان شورزی) از قبیل Halocnemom, Suaeda, Salicornia scattered thron و درختچه هایی شامل Acacia, Prosopis, Ziziphus. می باشد.
  • این منطقه مرکز مهم تولید مثل پرندگان مهاجر آبزی زمستان گذران در این منطقه است. بیش از 50 گونه پرنده در ذخیره گاه ثبت شده است. انواع حواصیل، اگرت بزرگ، اگرت ساحلی، حواصیل هندی.

چاخ لق و سلیم خرچنگ خار نیز در این ذخیر ه گاه تولید مثل می نمایند.

 

ويژگي مهم جنگل حرا در حفظ تنوع زيستي منطقه:

  • كنترل فرسايش ساحلي (از تخريب سواحل در برابر امواج و طوفان ها جلوگيري مي كند.)
  • تثبيت رسوب گذاري (با سيستم ريشه اي خاص علاوه بر تثبيت رسوبات حمل شده از جابجايي آن ها جلوگيري مي كند)
  • حفاظت از آب سنگ هاي مرجاني (مانگرو ها مانند فيلتري ذرات معلق آب را در خود نگه داشته و از راهيابي آنها به دريا و در نتيجه تاثير سوء‌ بر آّبسنگ هاي مرجاني ممانعت مي كند.
  • تامين نيازهاي زيستگاهي آبزيان بطوريكه بسياري از آبزيان مراحل اوليه رشد و تكثير خود را در اين جنگل ها سپري مي كنند و زيستگاه بسياري از پرندگان آبزي و كنار آبزي در جنگل هاي حرا می باشد.

 

                            

image_printچاپ
Web Analytics