میراث مستند و مكتوب جهانی، به علل متعدد در معرض خطر است و نیاز به مراقبت و حفاظت دارد. برنامه «حافظه جهانی» یونسکو، میراث‌های ‌ مستند كشورها را که واجد ارزش جهانی است بررسی و پیگیری می‌کند.
از اقدام‌های کمیسیون ملی یونسکو در این خصوص تشکیل كمیته ملی حافظه جهانی با شركت نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط (كتابخانه‌ها و آرشیوهای عمده کشور)، معرفی چند میراث مستند ایرانی برای ثبت در فهرست حافظه جهانی، حمایت از طرح دیجیتالی‌كردن یكصد هزار سند خطی مربوط به تاریخ روابط خارجی ایران توسط وزارت امور خارجه و برگزاری كارگاه‌های آموزشی برنامه حافظه جهانی در استان‌ها و در سطح ملی و منطقه‌ای می‌باشد.
برنامه حافظه جهانی یونسکو در تلاش است تا توجه دولت‌ها، مسئولان و افکار عمومی را در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به اهمیت حفظ آثار نفیس جلب کند و شرایط بهتری برای حفاظت و مراقبت از این آثار فراهم سازد. با تلاش و پیگیری کمیسیون ملی تا کنون 7 اثر ایرانی زیر در فهرست حافظه جهانی یونسکو ثبت شده است: 1-شاهنامه بایسنقری، 2-وقف‌نامه ربع رشیدی، 3-مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی، 4-التفهیم ابوریحان ،5- پنج‌گنج نظامی،6-مجموعه برگزیده نقشه‌های دوران قاجار و 7-ذخیره خوارزمشاهی