جوانان

جوانان

جوانان دارای خلاقیت ، پتانسیل و ظرفیت تحقق تغییر هستند – برای خود ، برای جوامع خود و سایر نقاط جهان. یونسکو با جوانان کار می کند و متعهد است آنها را برای همکاری در جهت ایجاد نوآوری و تغییر اجتماعی ، مشارکت کامل در توسعه جوامع خود ، ریشه کن کردن فقر و نابرابری و پرورش فرهنگ صلح همراهی کند.

یونسکو با تشویق هزاران نفر از جوانان درگیر ایجاد تغییر از طریق مجامع خود ، ایجاد شبکه های مستحکم جوانان ، آنها را برای کار در زمینه ایجاد صلح و جلوگیری از افراط گرایی خشونت آمیز آماده کرده  و متعهد به توانمند سازی جوانان مستضعف از طریق فراهم آوردن مکان هایی برای مشارکت در آنها است.

سازمان ملل “جوانان” را افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله تعریف می کند. با این حال ، این تعریف انعطاف پذیر است. طبق گزارش جوانان جهان (۲۰۱۸) ، ۱.۲ میلیارد جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله وجود دارد که ۱۶ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد. تجربه جوان بودن و سن جوانی می تواند به طور قابل توجهی در سراسر جهان ، بین کشورها و مناطق متفاوت باشد ، و بنابراین “جوانی” اغلب یک مقوله سیال و متغیر است. به همین ترتیب ، زمینه همیشه یک راهنمای مهم در تعریف یونسکو از جوانان است.

ما مشارکت جوانان را در اقدامات یونسکو از طراحی تا اجرا و پیگیری ، در جوامع آنها از طریق کوچک سازی ابتکارات به رهبری جوانان ، و در دستور کار قرار دادن سیاست از طریق ادغام نگرانی ها و موضوعات جوانان تشویق می کنیم.

برای این منظور ، یونسکو همچنین جوانان را با هدف توانمند سازی جوانان ، پرورش و حمایت از اقدامات آنها ، ارتقا مشارکت ها و اطمینان از شناخت و دیده شدن آنها حمایت می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های یونسکو در مورد جوانان ، از جمله استراتژی عملیاتی آن برای جوانان (۲۰۱۴-۲۰۲۱) ، روند مجمع جوانان یونسکو ، و سایر اخبار ، رویدادها و فرصت های شرکت در این زمینه به لینک مراجعه نمایید.

https://en.unesco.org/youth

مطلب قبلی

اخلاق در علم و فناوری

مطلب بعدی

استفاده از فناوری‌های نوآورانه برای حل نیازهای کشور