جلسه بازآفرینی آموزش، برگزار شد

سومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیئت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی با موضوع محوری “بازآفرینی آموزش” در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶ در دانشگاه تهران برگزار شد.

خلاصه سخنرانی‌ها در لینک زیر قابل دسترسی است.

مطلب قبلی

گردهمایی تجلی دوستی و الفت بین مسلمانان و مسیحیان جهان در ایران، برگزار می‌شود

مطلب بعدی

جلسه شورای اجرایی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار شد