فراخوان ” جایزه ون هویی در زمینه نوآوری آموزشی” ۲۰۱۸

سازمان یونسکو با همکاری کمیسیون ملی یونسکوی جمهوری خلق چین و«برنامه نوآوری آموزشی برای توسعه در منطقه آسیا و اقیانوسیه» (APEID)، و جامعه آموزش چین (CSE)، جایزه ون هویی در زمینه نوآوری آموزشی در سال 2018 را با موضوع «همکاری خلاقانه میان مدرسه، خانواده، و اجتماع» برگزار می‌کند. این جایزه به دو نفر از افراد یا مؤسساتی تعلق می‌گیرد که با هدف کمک به ارتقای دسترسی به آموزش و یادگیری باکیفیت فراگیر به فعالیت می‌پردازند و شامل لوح افتخار و مبلغ 20 هزار دلار برای هر یک از برندگان است. به تعدادی از طرح‌های برتر نیز تقدیرنامه تعلق می‌گیرد.

هدف از اعطای این جایزه عبارتند از:

1- تشویق و تجلیل از فعالیت‌های نوآورانه‌ای که از طریق ایجاد همکاری میان مدرسه، خانواده و اجتماع  به ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری کمک کرده است.
2ـ شناسایی افراد یا مؤسساتی که با هدف بهبود کیفیت آموزش و یادگیری، به  توسعه همکاری‌های خلاقانه میان مدرسه، خانواده و اجتماع کمک می‌کنند.
3ـ ترویج دانش و اطلاعات بومی در همکاری خلاقانه میان مدرسه، خانواده و اجتماع که در جهت ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری انجام می‌شود.

معیارهایی که برای پذیرش طرح‌ها جهت شرکت در این برنامه ذکر شده است، عبارتند از:
1ـ طرح ها باید توانسته باشند از طریق ایجاد همکاری میان مدرسه، خانواده و اجتماع به ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری کمک نمایند.
2ـ تأثیر مثبت طرح‌های نوآورانه در ایجاد تغییرات چشمگیر در زمینه کیفیت آموزش و یادگیری تأیید شده باشد.
3ـ باعث ارتقا و حمایت از اصول یادگیری فراگیر و مادام العمر با کیفیت برای همه شده باشند.
4ـ طرح‌های نوآورانه، باید به روز بوده و با موضوعات آموزشی قرن بیست و یکم در ارتباط باشند.

از جمله شرایط مورد نیاز برای معرفی طرح‌ها؛ منحصر به فرد و اصل بودن طرح، به روز بودن، مرتبط بودن، موفقیت و اثربخشی نوآوری، پیشگامی و مدیریت نوآوری، کیفیت مناسب مدارک و اسناد تکمیلی، استفادۀ نوآورانه از منابع در دسترس، قابلیت انتشار نوآوری و پایداری و تداوم آن است.

مدارک مورد نیاز که باید ارائه شوند، عبارتند از: فرم تقاضا و فرم توافق‌نامه تکمیل شده (به زبان انگلیسی)، خلاصه‌ای از شرح حال و سوابق کاری فرد یا مؤسسه (حداکثر یک صفحه به زبان انگلیسی) به انضمام مدارک مستند تکمیلی (انتشارات و سایر اسناد مهم مربوطه حداکثر چهار صفحه به زبان انگلیسی).

بروشور اطلاعاتی و ضمائم مربوط به این جایزه در این لینک قابل دسترسی است

افراد و سازمان‌های واجد شرایط علاقه‌مند به شرکت در این برنامه می‌توانند همراه با مدرک مورد نیاز به کمیسیون ملی یونسکو معرفی شوند. مهلت مقرر برای دریافت مدارک، حداکثر 31 تیرماه 1397 است.