کمسیون ملی ایران- یوسنکو

ثبت چهار مستند تلویزیونی در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

ثبت چهار مستند تلویزیونی در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی

بنا به گزارش آقای دکتر فرهاد اعتمادی نماینده کمیسیون ملی یونسکو- ایران در کمیته ملی حافظه جهانی در جلسه روز دوشنبه ۱۴ مرداد این کمیته با ثبت چهار مستند تلویزیونی در فهرست ملی موافقت کلی صورت گرفت.

در این جلسه پیشنهادات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای مهندس انبارلوئی نماینده این سازمان در کمیته ملی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعضا با ثبت مستندهای تلویزیونی «یاد و یادگار»، «پل آزادی»، «همراه باد در دل تنهایی کویر» و «کودکان سرزمین من» که در سال­ های پس از انقلاب در شبکه های مختلف صدا و سیما تولید شده موافقت کلی برای ثبت این چهار مستند صورت گرفت. ضمناً در این جلسه بنا به پیشنهاد اعضای کمیته ملی مقرر شد ارزش ملی آثار در پرونده ها به نحو بارزتری مشخص  گردند.

کمیته ملی حافظه جهانی یکی از کمیته­ های وابسته به کمیسیون ملی است که از سال ۱۳۸۴ تأسیس و تاکنون در ثبت ۱۰ اثر در فهرست جهانی و ۵ اثر در فهرست منطقه­ای و بیش از ۵۰ اثر در فهرست ملی تلاش و اقدام نموده است.

image_printچاپ
Web Analytics