ثبت محور ساسانی فارس در فهرست میراث جهانی یونسکو

در چهل و دومین اجلاس میراث جهانی که در بحرین در حال برگزاری است، محور باستانی ساسانیان در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

 این محور متشکل از شهر تاریخی بیشاپور، تنگه تاریخی طبیعی چوگان، غار مجسمه شاپور اول ساسانی، مجموعه تاریخی قلعه دختر، آتشکده و شهر گور در شهرستان فیروز آباد و کاخ ساسان در شهر سروستان است. قدمت این آثار به اواخر دوره ساسانی باز می گردد. ساسانیان یکی از حکومت های قدرتمند پارسی بودند که در فاصله سال های 224 تا 658 میلادی بر ایران فرمانروایی کردند.

شهر تاریخی بیشاپور، نشان دهنده استفاده بهینه از توپوگرافی طبیعی است و همچنین شاهدی بر این حقیقت است که سنت های فرهنگی هخامنشی و اشکانی و هنر رومی تاثیر زیادی بر معماری و سبک های هنری عصر اسلامی داشتند.