کمسیون ملی ایران- یوسنکو

تقويت ارتباط بین تحقیقات و سیاست‌گذاری اجتماعی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

تقویت ارتباط بین تحقیقات و سیاست‌گذاری اجتماعی

تواناکردن نهادهای علوم اجتماعی و افراد مرتبط با این رشته در کشور و استفاده از تحقیقات علوم اجتماعی در زمینه مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور از جمله فعالیت‌های بخش علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو است. اقدام-هایی که در چارچوب این برنامه صورت می‌گیرد بر پاسخ‌گویی علوم اجتماعی (مانند سایر رشته‌های علمی) به نیازهای توسعه‌ای کشور و رساندن علوم اجتماعی ایران به سطح معیارهای علمیِ جهانی و حرکت به سوی ارتقای آموزشی- پژوهشی این حوزه از علوم، و تقویت ارتباط بین پژوهشگران علوم اجتماعی و تصمیم‌‌گیران کشور در نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی متمرکز است.
برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌ها، انتشار داده‌های اطلاعاتی در مورد تجربه‌های موفق کشورهای دیگر، برگزاری جلسه‌ها‌ی بحث و تبادل نظر با شرکت متخصصان علوم اجتماعی و تصمیم‌گیران و کمک به انتقال یافته‌ها و پژوهش‌های علوم اجتماعی به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و حمایت از سازمان‌های غیردولتی که در این خصوص تلاش می‌کنند از فعالیت‌های مهم کمیسیون ملی یونسکو در این زمینه است که به برخی از آنها اشاره می‌شود: برگزاری سمینار منطقه‌ای اثرات متقابل جمعیت و محیط زیست بر توسعه پایدار شهری و روستایی با همکاری دانشگاه تهران و مرکز منطقه‌ای مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه (تهران، ۱۳۷۴)، برگزاری سمینار ملی بررسی عوامل مؤثر در ارتقاء آموزش علوم اجتماعی در کشور در چارچوب همایش منطقه‌ای آموزش عالی در قرن آینده (تهران، ۱۳۷۷)، کارگاه آموزشی روش‌ها و فنون نوین در تحلیل داده‌های علوم اجتماعی و رفتاری با همکاری مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (تهران، ۱۳۷۵)، اجرای طرح پژوهشی تحلیل برنامه‌ها و سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی جمهوری اسلامی ایران در برنامه چهارم توسعه با توجه به اهداف دهه ملل متحد برای آموزش در خدمت توسعه پایدار (۲۰۰۵-۲۰۰۴)، برگزاری میزگرد تخصصی تحلیل برنامه‌ها و سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی ایران در برنامه چهارم توسعه (تهران، ۱۳۸۷) و همکاری در برگزاری جشنواره ابوریحان ویژه پژوهش‌های اجتماعی (تهران، ۱۳۸۷)، برگزاری نشست تخصصی حقوق بشر و محیط زیست در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو (دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت ۸۸)، برگزاری همایش حقوق شهروندی گذشته، حال و آینده در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو (دانشگاه شهید بهشتی، اسفند ۸۹).

 

image_printچاپ

Web Analytics