کمسیون ملی ایران- یوسنکو

تقدیر کمیسیون ملی یونسکو-ایران از استاد منوچهر زندی پیشکسوت حوزه ورزش و رسانه - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

تقدیر کمیسیون ملی یونسکو-ایران از استاد منوچهر زندی پیشکسوت حوزه ورزش و رسانه

مراسم تجلیل از استاد منوچهر زندی، پیشکسوت حوزه ورزش، رسانه و روزنامه نگاری و نائب رئیس مادام العمر انجمن ورزشی نویسان جهان دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ در حاشیه نمایشگاه ورزش و با همکاری کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شد. در این مراسم رئیس فراکسیون مجلس شورای اسلامی، مقامات وزرات ورزش و کمیته ملی المپیک حضور داشته و از سال ها تلاش منوچهر زندی در حوزه رسانه و روزنامه نگاری تقدیر به عمل آوردند.
استاد منوچهر زندی با بیش از نیم قرن سابقه روزنامه نگاری ورزشی، از پایه‌گذاران انجمن ورزشی نویسان ایران است. زندی به مدت چهار سال به عنوان عضو هیأت رئیسه و هشت سال به عنوان نایب رئیس در انجمن جهانی ورزشی نویسان “AIPS” حضور داشته است. وی همچنین ۱۶ سال در کسوت دبیرکلی انجمن ورزشی نویسان ایران فعالیت کرده و خدمات تاثیرگذاری در این حوزه داشته است.

 

image_printچاپ
Web Analytics