تفاهم‌نامه‌ها

کمیسیون ملی یونسکو- ایران و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی براساس تفاهم‌نامه‌ای با یکدیگر در زمینه‌های ...
بیشتر بخوانید
تفاهم نامه همکاری کمیسیون ملی یونسکو- ایران و شهرداری کرج به منظور گسترش هرچه بیشتر همکاری های فرهنگی به امضا ...
بیشتر بخوانید
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و کمیسیون ملی یونسکو- ایران با هدف گسترش همکاری‌های مشترک طی مراسمی با حضور سید ...
بیشتر بخوانید

مطلب قبلی

همکاری کمیسیون ملی یونسکو ایران و شهرداری کرج در امور فرهنگی

مطلب بعدی

کمیسیون ملی یونسکو واقعه تروریستی مدرسه دخترانه افغانستان را تسلیت می‌گوید