کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی آموزش عالی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی آموزش عالی

 1.   جناب آقای دکتر وحید احمدی : معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 2. جناب آقای دکتر محمد اخباری : رئیس محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی
 3. جناب آقای دکتر حسین سالارآملی : قائم مقام محترم وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم
 4. جناب آقای دکتر سلیمی : رئیس محترم دانشگاه علامه طباطبائی
 5.  جناب آقای دکتر رستمی ابوسعیدی : سرپرست محترم دانشگاه پیام نور 
 6. جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر : معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 7. جناب آقای دکتر شفیعی : رئیس محترم دانشگاه فنی و حرفه ای 
 8. جناب آقای دکتر فرهاد حسین زاده لطفی : معاون محترم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
 9. جناب آقای دکتر لاریجانی : معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 10. جناب آقای دکتر معتمدی : رئیس محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 11. جناب آقای دکتر وطنی : معاون محترم علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 12. جناب آقای دکتر جعفر توفیقی : ( عضو حقیقی)
 13. جناب آقای دکتر سعید سهراب پور : ( عضو حقیقی)
 14. جناب آقای دکتر حسن ظهور : ( عضو حقیقی)

 

image_printچاپ
Web Analytics