کمسیون ملی ایران- یوسنکو

تست اخبار گروه ها - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

تست اخبار گروه ها

پیام خانم ایرینا بوکووا، مدیر کل یونسکو به مناسبت روز جهانی کتاب و حق مؤلف-۲۳ آپریل ۲۰۱۶

هیچ چیزی مانند کتاب نیست.

کتاب پیوندی است میان گذشته و آینده. پلی است میان نسل‌ها و فرهنگ‌ها. عاملی است برای ایجاد و به اشتراک گذاری دانش و حکمت.

به قول فرانک کافکا “کتاب باید بسان تبری برای شکستن یخ عمل کند تا بتواند دریاهای یخ زدۀ درون وجودمان را بشکافد”.

به‌عنوان دریچه‌ای به دنیای درونمان، کتاب‌ها همچنین دروازه‌ای برای تفاهم متقابل میان مردم و کشورها و احترام به تفاوت‌ها هستند. به هر شکلی که باشند، کتاب‌ها تجسم ذهن خلاق و استعداد انسان و تبلور تجارب انسانی هستند و بیانگر تلاش همۀ مردان و زنان برای کاوش معنا، یعنی عاملی که جوامع را به جلو می‌راند، می‌باشند. کتاب‌ها با حفظ گذشتۀ مشترک انسان‌ها و تاریخ و میراث آنها کمک می‌کنند تا بشریت را متحد کنند تا به این واسطه سرنوشتی مشترک برای آنان بسازند، جایی که صدای همۀ انسان‌ها در هم‌سرایی مشترک آرزوهای بشر به گوش برسد.

آن‌چیزی که ما در روز جهانی کتاب و حق مؤلف در مشارکت با انجمن بین‌المللی ناشران، فدراسیون بین‌المللی کتاب‌فروشان و فدراسیون بین‌المللی مؤسسه‌ها و انجمن‌های کتابخانه‌ای گرامی می‌داریم توان کتاب‌ها برای ایجاد خلاقیت و ترویج گفتگو میان زنان مردان همۀ فرهنگ‌ها است. من از شهر روکلا، که عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال ۲۰۱۶ انتخاب شده است، برای تعهدش به اشاعۀ این پیام در سراسر جهان تشکر می‌کنم.

موضوع کتاب در هیچ زمانی مانند امروز که فرهنگ‌ها به واسطۀ تهدید آزادی بیان و به چالش کشیده شدن تنوع به‌واسطۀ افزایش نابردباری مورد تهاجم قرار گرفته‌اند، مهم نبوده است. در شرایط ناآرام، کتاب‌ها تبلور ظرفیت انسانی برای شکل‌دهی به جهان واقعیت‌ها و تخیل‌ها هستند و این را در قالب تفاهم، گفتگو و بردباری بیان می‌دارند. کتاب‌ها سمبل امید و گفتگو، صفاتی که بسیار برای ما قابل ارزشند، هستند.

ویلیام شیکسپیر در ۱۳ آپریل سال ۱۶۱۶، تنها یک روز قبل از وفات سروانتس، درگذشت. در این روز، من از همۀ همکاران یونسکو می-خواهم تا این پیام را که کتاب‌ها نیرویی برای مقابله با آنچه که شیکسپیر از آن به‌عنوان “نفرین مشترک نوع بشر که همان حماقت و جهل هستند” نام برد، را اشاعه دهند.

ایرینا بوکووا

مترجم: مهرناز پیروزنیک
کمیسیون ملی یونسکو-ایران

image_printچاپ
Web Analytics