تخت جمشید، فارس (۱۹۷۹)

یادگاری عظیم و باشکوه از حکومت هخامنشیان در ایران است. این بنا در شهرستان مرودشت در شمال استان فارس قرار دارد و نام یکی از شهرهای باستانی ایران بوده است. در این شهر مجموعه کاخ‌هایی به نام تخت جمشید قرار داشته که در دوران حکومت داریوش اول هخامنشی، خشایارشا یکم و اردشیر اول بنا شده است. این مکان که بر روی سکویی در کنار کوهی به نام رحمت ساخته شده است، مملو از حجاری و سنگ­تراشی است. این سایت تاریخی، با کاخ­هایی دارای ستون­های سنگ مرمری زیبا در سال ۱۹۷۹ به ثبت جهانی رسید. معیارهای ثبت جهانی تخت جمشید عبارتند از: نشان دهنده یک شاهکار از نبوغ و خلاقیت انسانی (معیار یکم)؛ گواهی بی‌همتا یا دست‌کم استثنایی بر یک سنت فرهنگی یا تمدن زنده یا از میان رفته (معیار سوم) و در ارتباط مستقیم یا ملموس با رویدادها یا سنت‌های زندگی، افکار و عقاید یا آثار هنری یا ادبی دارای اهمیت عالی جهانی (معیار ششم).

مطلب قبلی

ـ تخت سلیمان، تکاب (۲۰۰۳)

مطلب بعدی

میدان امام اصفهان(۱۹۷۹)