بورس تحقیقاتی مشترک یونسکو/ اورئال برای زنان

بورس تحقیقاتی  مشترک یونسکو/ اورئال برای زنان

 
تاریخ شروع کار تحقیقاتی باید در فاصله زمانی ۱ مارس ۲۰۱۰ تا ۱ مارس ۲۰۱۱ باشد.

شرایط احراز بورس:
•    محققان زن
•    حداکثر سن ۳۵ سال
•    دارای مدرک دکترا و یا معادل آن در زمینه علوم‌زیستی
•    واجدان شرایط باید به زبان کشورهایی که در آنجا مطالعات خود را انجام خواهند داد،‌ تسلط کافی داشته باشند.
•    برخورداری از سلامت کامل جسمی و روحی
•    معرفی داوطلبان باید از طریق کمیسیون‌های ملی کشورها صورت گیرد و کسانی که مستقیما مدارک خود را به یونسکو ارسال می‌کنند قابل پذیرش نیستند.

مدارک مورد نیاز: لطفا از هر یک از مدارک زیر سه نسخه (اصل) تهیه شود.
•    فرم تکمیل شده درخواست بورس
•    سوابق کاری و تحصیلی
•    کپی تایید‌ شده آخرین مدرک تحصیلی
•    کپی تایید شده ریز نمرات
•    معرفی‌نامه از فردی معتبر در زمینه کاری
•    نامه پذیرش دانشگاه مقصد
•    فرم تکمیل شده زبان و تایید آن از سوی یک مرکز معتبر
•    توضیح در مورد کار تحقیقاتی (یک تا دو صفحه)
•    فهرست مقاله‌های منتشر شده

     آخرین مهلت ارسال مدارک به کمیسیون ملی یونسکو  ۱۰ خرداد ۸۸ است.
علاقه‌مندان می توانند برای دریافت  اطلاعات بیشتر با اداره علوم کمیسیون ملی یونسکو تماس بگیرند (۲۲۲۵۹۷۲۶) و یا به وبگاه زیر مراجعه نمایند: www.unesco.org

مطلب قبلی

آموزش برای همه

مطلب بعدی

پروژه مشترک: ICGEB-TWAS-UNESCO/IBSP